HLV YOGA ĐINH THỊ PHƯƠNG BÌNH

Huấn luyện viên Yoga Đinh Thị Phương Bình

Tốt nghiệp khóa học huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp tại Học viện Yogadaily khóa 9

học huấn luyện viên yoga, đào tạo hlv yoga, học phí hlv yoga, đào tạo giáo viên yoga

 

Tên phòng tập: Yoga TTVH Chợ Lách

Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0946 813938

Facebook: www.facebook.com/Yoga-TTVH-Chợ-Lách-105831308113314

Qui mô phòng tập: tối đa 15 học viên

học huấn luyện viên yoga, đào tạo hlv yoga, học phí hlv yoga, đào tạo giáo viên yoga

 

 

Lịch tập Yoga thường xuyên trung tâm Yoga TTVH Chợ Lách

học huấn luyện viên yoga, đào tạo hlv yoga, học phí hlv yoga, đào tạo giáo viên yoga