HLV YOGA ÁI VIỆT - HUYỀN TRANG - HỒNG TỐ

Huấn luyện viên Yoga Phạm Hà Ái Việt

Tốt nghiệp khóa học huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp tại học viện Yogadaily khóa 38

học huấn luyện viên yoga, đào tạo hlv yoga, đào tạo giáo viên yoga, học phí hlv yoga

 

Huấn luyện viên Yoga Ngô Huyền Trang

Tốt nghiệp khóa học huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp tại học viên Yogadaily khóa 38

học huấn luyện viên yoga, đào tạo hlv yoga, học phí hlv yoga, đào tạo giáo viên yoga

 

Huấn luyện viên Yoga Nguyễn Thị Hồng Tố

Tốt nghiệp khóa học huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp tại học viên Yogadaily khóa 33

học huấn luyện viên yoga, đào tạo hlv yoga, học phí hlv yoga, đào tạo giáo viên yoga

 

Tên phòng tập: NANDA Yoga

Câu khẩu hiệu: Hành trình đến với khỏe mạnh - bình an

Địa chỉ: 79 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức

Số điện thoại: 093 496 14 64

Fanpage: https://www.facebook.com/nandayoga.vn

Quy mô phòng tập: 14 người

 

 

Lịch tập yoga thường xuyên tại trung tâm NANDA YOGA

học huấn luyện viên yoga, đào tạo hlv yoga, học phí hlv yoga, đào tạo giáo viên yoga