Hinh anh hoc vien

MỜI BẠN CLICK VÀO MỤC QUAN TÂM BÊN DƯỚI ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA

   K06  K07  K09  K10  K11

   K12 K13  K14  K15  K20  

K21  K22  K23  K24  K25

    K27  K28  K29 K30  K32

     K33  K34  K35  K36  K37

 K38 K39 K40 K41 K42

K46 K48 K50

Train The Trainer K1

Lễ tốt nghiệp 2016

Lễ tốt nghiệp 23-08-2020

Lễ tốt nghiệp 27-12-2020

Lễ tốt nghiệp 07-03-2021

Lễ tốt nghiệp 12-12-2021

Kỷ niệm sinh nhật Yogadaily năm thứ 6

Thiền trà

 

học huấn luyện viên yoga, đào tạo hlv yoga, học phí hlv yoga, đào tạo giáo viên yoga