Hinh anh hoc vien

MỜI BẠN CLICK VÀO MỤC QUAN TÂM BÊN DƯỚI ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA

   K06  K07  K09  K10  K11

   K12  K14  K15  K20  K21  K22

   K23  K24  K25  K27  K28  K29

   K30  K32  K33  K34  K35  

K36  K37 K38 K39 K40

K41

 

Train The Trainer K1

Lễ tốt nghiệp 2016

Lễ tốt nghiệp 23-08-2020

Lễ tốt nghiệp 27-12-2021

Lễ tốt nghiệp 07-03-2021

Kỷ niệm thành lập Yogadaily

Thiền trà

 

học huấn luyện viên yoga, đào tạo hlv yoga, học phí hlv yoga, đào tạo giáo viên yoga