HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

HÌNH ẢNH CỦA HỌC VIÊN KHÓA ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA SAU KHI TỐT NGHIỆP

MỜI BẠN CLICK VÀO MỤC QUAN TÂM BÊN DƯỚI ĐỂ XEM HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA

K06  K07  K09  K10  K11

K12 K13  K14  K15  K20

K21  K22  K23  K24  K25

K27  K28  K29 K30  K32

K33  K34  K35  K36  K37

K38 K39 K40 K41 K42

K46 K48 K50 K51 K52

K54 K55 K56 K58 K60

K62 K63 K64 K65 K67

K69 K70 K73

Train The Trainer K1

Lễ tốt nghiệp 2016

Lễ tốt nghiệp 23-08-2020

Lễ tốt nghiệp 27-12-2020

Lễ tốt nghiệp 07-03-2021

Lễ tốt nghiệp 12-12-2021

Lễ tốt nghiệp 15-5-2022

Lễ tốt nghiệp 21-8-2022

Lễ tốt nghiệp 18-12-2022

Lễ tốt nghiệp 09-04-2023

Kỷ niệm sinh nhật Yogadaily năm thứ 6

Thiền trà

Lễ Khai trương cơ sở mới tại Bình Lợi

Kỷ niệm sinh nhật Yogadaily lần thứ 10

 

học huấn luyện viên yoga, đào tạo hlv yoga, học phí hlv yoga, đào tạo giáo viên yoga