Đào tạo huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp, quốc tế, nâng cao

Đào tạo Huấn luyện viên Yoga quốc tế 200 giờ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA QUỐC TẾ 200 GIỜ

(Học tập trung trong 1 tháng)
 
Hoặc
 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN VIÊN YOGA QUỐC TẾ 300 GIỜ

(Học tập trung trong 1,5 tháng)
 
 

Tham khảo chi tiết tại: Khóa đào tạo Huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp.