HLV YOGA NGUYỄN LÂM MINH TƯỜNG

Huấn luyện viên Yoga Nguyễn Lâm Minh Tường

Tốt nghiệp Khóa học Huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp tại Học viện Yogadaily khóa 36

 

đào tạo hlv yoga

 

Tên phòng tập: KIKU YOGA

đào tạo hlv yoga

huan-luyen-vien-yoga

Địa chỉ phòng tập: 29/4 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại: 0754756425

Website/Fanpage: https://www.facebook.com/kikuyoga.studio 

Quy mô phòng tập: 30 - 40 người