HLV YOGA VÕ OANH

Huấn luyện viên Yoga Võ Oanh

Tốt nghiệp khóa học huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp tại học viện Yogadaily khóa K37

Vo Oanh - HLV Yoga tieu bieu

Tên phòng tập: Moon Yoga

Địa chỉ: 25 Phan Đình Giót, Pleiku, Gia Lai

Số điện thoại: 094 596 57 69

Fanpage: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065276119170

Qui mô phòng tập: tối đa 25 học viên

 Phòng tập Moon Yoga - HLV Yoga tiêu biểu Võ Oanh

Lịch tập Yoga thường xuyên tại trung tâm Moon Yoga:

Thứ 2 - Thứ 7:

  • 5h00 - 6h00

  • 17h15 - 18h15

  • 18h30 - 19h30