HLV Yoga Vy Bảo Uyên

Huấn luyện viên Yoga Vy Bảo Uyên

Tốt nghiệp Khóa học Huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp tại học viện Yogadaily khóa K29

hoc huan luyen vien yoga

hoc huan luyen vien yoga

Tên phòng tập: Chan Vy Yoga (Singapore)

trở thành huấn luyện viên yoga

trở thành huấn luyện viên yoga

 

Địa chỉ: Singapore (2 Chi nhánh)

Facebook: https://www.facebook.com/vy.baouyen

Qui mô phòng tập: Tối đa 10 học viên