HLV YOGA NGUYỄN THÚY NGA

Huấn luyện viên Yoga Nguyễn Thúy Nga

Tốt nghiệp Khóa học Huấn luyện viên Yoga chuyên nghiệp tại học viện Yogadaily khóa K37

đào tạo hlv yoga

 

Tên phòng tập: Câu Lạc Bộ Thúy Nga Yoga

đào tạo hlv yoga

đào tạo hlv yoga

đào tạo hlv yoga

đào tạo hlv yoga

Địa chỉ: Long Thành, Đồng Nai

Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100027142727439

Qui mô phòng tập: tối đa 20 học viên